Zastrzeżenia prawne

Centro Medica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rokitnicy,
ulica Burszytynowa 4/D1,
83-021 Rokitnica,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000531872, NIP: 6040164171, REGON: 360172140-00013,
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000PLN


Wskazówki prawne

Odwiedzając lub korzystając ze strony internetowej firmy Centro Medica akceptujecie Państwo poniższe warunki z jej korzystania.

Wszystkie teksty, zdjęcia, materiały graficzne oraz wszelkie inne informacje jak i ich postać (zawartość, treść) podlegają prawnej ochronie praw autorskich.
Wyłączne prawo do korzystania z wymienionych wyżej treści posiada Centro Medica.

Powielanie całości lub części  strony internetowej jest dozwolone tylko za pisemną zgodą Centro Medica.


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Treści naszych stron internetowych podlegają nieustannym zmianom. Centro Medica dokłada najwyższych starań przy tworzeniu stron internetowych. Mimo to treści oddane zostają do dyspozycji bez gwarancji ich kompletności lub aktualności. Centro Medica nie ponosi bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności cywilnej (umownie i pozaumownie) za korzystanie z informacji i danych tej strony internetowej.

Centro Medica nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, na które nasza strona odsyła bezpośrednio lub pośrednio. Goście odwiedzający naszą stronę na własne ryzyko odwiedzają inne strony internetowe i korzystają z nich zgodnie z obowiązującymi indywidualnymi warunkami dla każdej strony.


Oświadczenie o ochronie danych

W ramach niniejszej strony internetowej wykorzystuje się Google Analytics, usługę analizowania korzystania z Internetu firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „Cookies” (ciasteczka) — pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki Cookies, dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły wysyłane na serwer firmy Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i na nim zapisywane. W przypadku uaktywnienia funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest jednak skracany wcześniej przez firmę Google wewnątrz krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie dostawcy tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej oraz oferowania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi firmy Google. Zapisywaniu plików Cookies można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej — ostrzegamy jednak, że nie będzie wówczas możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto rejestrowaniu danych generowanych przez pliki Cookie i danych odnoszących się do użytkowania strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) i ich wysyłaniu do firmy Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google można zapobiec, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Rejestrowaniu danych przez usługę Google Analytics można zapobiec, klikając poniższy odnośnik. Zostanie zapisany tzw. Plik Opt-Out-Cookie, zapobiegający rejestrowaniu danych po odwiedzeniu tej strony internetowej w przyszłości:
<a href=”javascript:gaOptout()”>Dezaktywuj Google Analytics</a>

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę na to, że usługa Google Analytics na tej stronie internetowej została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. IP-Masking).

Źródło: www.datenschutzbeauftragter-info.de