Rozwój firmy Centro Medica

>> 1991:

  • Założenie firmy inomed Medizintechnik GmbH
  • Opracowanie pierwszej sondy stymulacyjnej do bezpośredniej stymulacji nerwów
  • W inomed powstała i zaczęła rozwijać się koncepcja pierwszego monitora nerwowego

>> 1995:

Śródoperacyjny neuromonitoring sprawdza się podczas operacji dzięki opracowaniu we współpracy z Dr. med. Hans Jürgen Neumann, bipolarnej elektrody igłowej do mięśni głosowych do monitorowania nerwu krtaniowego wstecznego.

>>2007:

Na Pomorzu powstaje polski oddział inomed Medizintechnik GmbH pn. INOMED Technika Medyczna Sp. z o.o., który z czasem zmienia nazwę na inomed Polska Sp. z o.o.

>>2008:

Dr n. med. Krzysztof Dzięgiel podejmuje współpracę z Inomed Technika Medyczna Sp. z o.o.  i korzystając ze sprzętu inomed rozpoczyna tym świadczenie pierwszych usług IONM w Polsce.

>> 2012:
Usługi śródoperacyjnego monitorowania IONM rozwijają się, a zapotrzebowanie na nie nieustannie rośnie.

>> 2015:

  • Powstaje firma Centro Medica, ściśle współpracująca z inomed Polska Sp. z o.o., której Prezesem zostaje dr n. med. Krzysztof Dzięgiel
  • Centro Medica opiera się na ponad 30-letnim doświadczeniu inomed Medizintechnik GmbH w dziedzinie śródoperacyjnego neuromonitoringu. Dzięki temu przekonuje nowoczesną i elastyczną kulturą korporacyjną oraz szerokim zakresem doświadczeń w dziedzinie monitorowania IONM
  • Centro Medica jest jedną z pierwszych niezależnych firm w Polsce, która zaoferowała monitorowanie śródoperacyjne IONM jako usługę i pierwszą, która wykonuje usługę IONM jako Podmiot Leczniczy
  • Za największy czynnik sukcesu uważamy naszych doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych aplikantów medycznych

Skorzystaj z naszego doświadczenia!