Neuromonitoring śródoperacyjny (IONM):

Bezpieczeństwo pacjentów dzięki postępowi

Obecnie śródoperacyjny monitoring neurofizjologiczny (IONM) jest uznawany za "złoty standard" dla wielu zabiegów chirurgicznych i od lat zyskuje na znaczeniu na całym świecie.

Neuromonitoring śródoperacyjny stosowany jest w różnych zabiegach chirurgicznych >> i służy stałemu monitorowaniu istotnych parametrów układu nerwowego, lokalizacji ważnych funkcjonalnie struktur nerwowych oraz ochronie ich funkcji. Monitorowanie śródoperacyjne jest zatem ważną pomocą w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii chirurgicznej w zakresie wczesnego wykrywania uszkodzeń śródoperacyjnych i zapobiegania dysfunkcjom pooperacyjnym. W ten sposób IONM przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Dziś tylko w samych Niemczech neuromonitoring śródoperacyjny jest stosowany w około 30.000 operacji* rocznie.


Skorzystaj z większego bezpieczeństwa pacjenta.

Skorzystaj z naszych profesjonalnych i niezawodnych usług IONM! >>

Możesz również dowiedzieć się więcej o IONM na platformie neuromonitoring.pl >> 


*Źródło: statystyki DRG 2017 - Pacjenci zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy


Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące organizacji CentroMedica Service:


Dr n. med. Krzysztof Dzięgiel

Prezes Zarządu
Specjalista neurolog i neurofizjolog kliniczny
Telefon: +48 698 689 440
E-mail: biuro(at)centromedica.pl