Zabiegi chirurgiczne z usługą firmy Centro Medica

Wspólnie z chirurgiem zespół Centro Medica planuje procedurę monitorowania indywidualnie do każdego przypadku i dobiera odpowiednie metody zgodnie z określonymi wymaganiami. 


Poniższa lista pokazuje najważniejsze zabiegi, którym towarzyszy nasz kompetentny zespół Centro Medica:

Zabiegi

Ortopedyczna operacja kręgosłupa

 • Korekcyjna spondylodeza
 • Kręgosłup szyjny, dojście przednie
 • Wprowadzanie śrub przeznasadowych

Neurochirurgia

 • Resekcja guza nadnamiotowego
 • Guz kąta mostowo-móżdzkowego
 • Operacje padaczki
 • Operacje w obrębie tylnego dołu czaszkowego
 • Chirurgia guzów kręgosłupa
 • Głęboka stymulacja mózgu
 • Rizotomia
 • Tętniaki mózgu
 • Torbiel pajęczynówki, zakotwiczenie rdzenia kręgowego, zespół stożka rdzeniowego i końskiego ogona
 • Chirurgia nerwów obwodowych
 • Połowiczy kurcz twarzy
 • Nerwiak akustyczny
 • Guzy półkuli mózgu w tym glejaki, operacja z wybudzeniem

Chirurgia laryngologiczna

 • Parotidektomia
 • Tympanoplastyka
 • Mastoidektomia
 • Implant ślimakowy

Chirurgia naczyniowa

 • Endarterektomia tętnicy szyjnej
 • Chirurgia aorty piersiowo-brzusznej

Chirurgia ogólna

 • Strumektomia
 • Chirurgia rektalna

Ortopedia

 • Chirurgia endoprotetyczna
 • Skolioza
 • Zaopatrywanie złamań miednicy, dużych kości

Chirurgia dziecięca

 • Atrezja odbytnicyTechniki monitorowania

 • EMG, DNS, SEP, MEP, AEP, VEP, DMS, D-wave, elektroda powierzchniowa na rurce intubacyjnej
 • DNS – (direct nerve stimulation) - bezpośrednia stymulacja nerwów za pomocą dwubiegunowej oraz trójbiegunowej sondy haczykowej
 • Mapowanie korowe, mapowanie podkorowe, mapowanie za pomocą ssaka stymulacyjnego, mapowanie funkcji motorycznych, mapowanie mowy
 • Stymulacja korowa za pomocą elektrody paskowej, odwrócenie fazy za pomocą elektrody paskowej.
 • SEP z elektrodą paskową
 • Ciągły monitoring nerwu błędnego
 • Pomiar ciśnienia w pęcherzu
 • pIOM® (śródoperacyjny neuromonitoring miednicy), MEP